BRUSSEL - De Post kampt met een hoog percentage ziekteverzuim. Het aantal ziektedagen per jaar per postman overtreft met gemiddeld 18 dagen veruit de cijfers in de privé-sector. Vooral in Wallonië is het personeel van De Post veel ziek, tot het dubbele van het postpersoneel in de Vlaamse provincies.

Dat blijkt uit cijfers die door SP.A-parlementslid Daan Schalck werden verzameld. Schalck noemt zich ,,verontrust'' door het grote verschil in ziekteverzuim tussen de Waalse en Vlaamse postmannen.

In vier Vlaamse provincies en in Brussel-stad ligt het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte lager dan het nationale gemiddelde (tussen 11,7 en 16,8 dagen).

Het laagste aantal ziektedagen is in West-Vlaanderen te vinden, met 11,7. Limburg zit op het nationale cijfer met 18,2 ziektedagen.

In de vijf Waalse provincies daarentegen ligt het aantal ziektedagen steevast (ruim) hoger dan het nationaal gemiddelde: tussen 20,7 en 25,4 dagen.

Koploper is Henegouwen. Opvallend is bovendien dat de trend in de meeste Vlaamse provincies positief is: het aantal ziektedagen lag in 2003 lager dan in 2000. Maar in alle Waalse provincies is dat aantal in de afgelopen jaren nog toegenomen; in Luxemburg zelfs van 16 naar 22,2 dagen afwezigheid per jaar. In 2000 bedroeg het nationale gemiddelde voor De Post 17,3 ziektedagen.

Schalck wil een onderzoek binnen De Post naar de redenen voor de veelvuldige afwezigheid van de postmannen en naar de grote regionale verschillen.