BRUSSEL De hoofdaandeelhouder van Real Software, de Luxemburgse vennootschap Anthylis rond Michel Fontinoy en Christian Kelders, dumpt al een poosje aandelen Real Software. Dat gebeurt in een buitengewoon delicate periode, want de Luxemburgers zitten mee in onderhandeling over de toekomst van Real Software. En die onderhandelingen voorspellen weinig goeds, zo blijkt.

De verkopen van aandelen Real Software door Anthylis blijken uit twee recente participatiemeldingen door Euronext Brussel. De eerste verklaring dateert van 22 december 2003 waaruit bleek Anthylis SA en liquidation, een Luxemburgse vennootschap in vereffening, 1,14 miljoen aandelen Real Sofware had verkocht. Daardoor zakte het belang van Michel Fontinoy en medestanders van 20,80 procent in Real Software tot 17,05 procent. Anthylis moest dit melden omdat het door een drempel die een veelvoud van 5 procent is, gezakt was.

Anthylis is recent opnieuw door een vijfprocent-drempel gezakt. Vorige week, op 13 januari, meldde Anthylis aan de beurs dat het nu nog maar 14,98 procent van Real Software bezit. Dat gebeurde na de verkoop van nog eens 630.551 aandelen.

Hoeveel aandelen Anthylis nu nog heeft, is moeilijk in te schatten. De vennootschap moet pas een nieuwe melding doen als ze door de drempel van 10 procent zakt.

Anthylis liquideert zijn participatie op een delicaat moment. In december waren er al geruchten dat ,,Amerikanen'' naar Real Software aan het kijken waren nadat op 20 november al was gebleken dat er grote twijfels waren of de banken nog wel van plan waren om zelf in het kapitaal van de IT-groep te stappen. Sinds 14 januari weet ook het grote publiek dat één partij, met name het durfkapitaalfonds Gores Technology Group uit Los Angeles, een bod voorbereidt op Real Software. Het is niet duidelijk wanneer Gores voor het eerst exclusiviteit kreeg voor de gesprekken.

Waarnemers kijken met stijgende verbazing naar het delicaat karakter van de aandelenverkopen door Anthylis. ,,De vennootschap riskeert op zijn minst de perceptie dat ze op basis van geprivilegieerde indrukken haar aandelen dumpt. Als straks blijkt dat het bod van de Amerikanen weinig waarde laat voor de oude aandeelhouders, riskeert Anthylis vervelende vragen'', zegt een waarnemer.

Navraag leert dat de toezichthouder, de CBFA, niet kan beletten dat personen die mee rond de onderhandelingstafel zitten, hun aandelen lozen. De toezichthouder kan enkel achteraf nagaan of er op een bepaald ogenblik handel met voorkennis is geweest.

In België is nog nooit iemand veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat maakt dat het prohibitief karakter van een potentiële gevangenisstraf mag gerelativeerd worden. Doordat de dossiers van de toezichthouder in het verleden een stille dood stierven bij de parketten, kan de CBFA sinds midden vorig jaar een adminstratieve sanctie opleggen, wat een feitelijke depenalisering betekent.

Andere grote aandeelhouders van Real Software die eveneens gesprekken voeren met Gores, hebben nog geen melding gedaan van aandelenverkopen.

Blz. 26:..