,,Paarse regering geeft dom signaal''

BRUSSEL - ,,De paarse regering geeft een dom signaal door onze bijdrage aan het Europees Ruimtevaartagentschap (Esa) met een kwart te verminderen. Elke euro voor de Esa vloeit immers terug naar de Belgische universiteiten en industrie", zegt VLD-senator Luc Willems.

In de federale begroting voor 2005 wordt de Belgische bijdrage voor de Esa met 45 miljoen euro verminderd tot 123 miljoen. Technisch gezien gaat het niet om een vermindering, maar zal België het geld ...

Niet te missen