-  Ikea-wet pas in juli 2005 in werking
-  Bijna 600.000 Belgische werklozen

Ikea-wet pas in juli 2005 in werking

De vernieuwde wetgeving op de inplanting van grote handelsvestigingen, beter bekend als de Ikea-wet, treedt niet in werking voor juli 2005. Dat is zes maanden later dan gepland. Volgens de federale minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR), zullen de uitvoeringsbesluiten niet tijdig klaar zijn om de wet op 1 januari van start te doen gaan. De Ikea-wet, die in oktober in het Staatsblad is verschenen, vereenvoudigt de procedure voor de vestiging van grote handelszaken. Ook worden de termijnen verkort.

(belga)

Bijna 600.000 Belgische werklozen

Het aantal niet-werkende werkzoekenden in België bedroeg eind november 594.167, een toename met 46.823 of 8,6 % in de afgelopen twaalf maanden. Het werkloosheidscijfer voor november ligt iets lager dan in de voorgaande maand oktober, toen er 611.324 werklozen werden geteld. Die daling op maandbasis is seizoensgebonden. Belangrijker is de vaststelling dat de toename van de werkloosheid op jaarbasis met 8,6 % nu hoger ligt dan eind oktober (met 8,1 %).

In Vlaanderen zijn er 233.575 niet-werkende werkzoekenden (plus 24.896), in Wallonië 267.564 (plus 14.773) en in Brussel 93.028 (plus 7.154). De Vlaamse werkloosheidsgraad ligt nu op 8,5 %, de Waalse op 18,5 en de Brusselse op 21,2 %.

(jir)