BRUSSEL - De Vlaamse vakbonden en werkgeversfederaties zijn het met de regering-Leterme eens om voor 24miljoen euro werkgelegenheidsmaatregelen uit te werken. Die moeten de kansen op een baan verhogen voor de risicogroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt en de knelpuntvacatures in bedrijven helpen wegwerken. Nog voor Kerstmis moet het Vlaamse werkberaad afgerond zijn.

DE Vlaamse sociale partners hadden vorige week al afgesproken om hun meningsverschillen over onder meer de aanmoedigingspremies bij tijdskrediet opzij te leggen en drie dossiers naar voren te schuiven waarover ze met de regering-Leterme onderhandelingen wilden voeren. Het gaat om de uitbouw van werkervaringsstages voor jongeren en langdurig werklozen, hulp voor oudere werknemers die met ontslag bedreigd zijn bij bedrijfsherstructureringen en de (opleidings)aanpak van knelpuntberoepen.

De Vlaamse ministers hebben zich gisteren akkoord verklaard met dat lijstje. Volgens de minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), sluiten ze ,,perfect aan'' bij zijn beleidsnota over een betere werking van de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Vandenbroucke is tevreden ,,over de consensus tussen overheid en sociale partners over de beleidsprioriteiten''.

Hij noemt zich met name ambitieus in de plannen voor een verdere uitbouw van stages voor deeltijds lerende jongeren. ,,Die moeten meer werkervaring kunnen opdoen, in bedrijven maar ook bij lokale overheden of niet-commerciële organisaties.''

Die uitbouw kan niet van vandaag op morgen, beseft minister Vandenbroucke. ,,We zullen niet alleen voor voldoende stageplaatsen moeten zorgen, maar tegelijk voor voldoende begeleiding van de jongeren.'' Voorts wil hij met de federale overheid praten over een vereenvoudiging van de sociale statuten van deeltijds werkende en lerende jongeren.

Vakbonden, werkgevers en de regering-Leterme gaan de drie dossiers in werkgroepen bespreken. De finale tekst van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord voor 2005-2006 zou op donderdag 23 december klaar moeten zijn.

Loonoverleg

De federale toponderhandelaars van vakbonden en werkgeversfederaties zijn zo ver nog lang niet. Zij zaten gisteravond opnieuw aan tafel in het loonoverleg, maar een vergadering tot de finish werd het niet. Omstreeks 21 uur gingen de leden van de Groep van Tien uiteen met als enige afspraak dat ze elkaar op maandag 13 december opnieuw ontmoeten voor de start van een beslissende overlegmarathon. De betrokkenen hebben hun agenda's dan drie dagen lang vrijgemaakt, tot en met woensdag 15 december.

Tot een breuk is het dus niet gekomen, al leek die in de voorbije twee weken meer dan eens dichtbij te zijn. De standpunten van vakbonden en werkgevers over loonmatiging en arbeidsflexibiliteit liggen evenwel nog altijd zo ver uit elkaar dat de slaagkansen van het sociaal overleg, midden december, erg gering worden ingeschat.

Volgende week wordt allicht achter de schermen informeel doorgewerkt, door de technici, om de dossiers tegen 13 december voor te bereiden. Maar het vertrek van de socialistische en liberale vakbondsleiders naar een internationaal congres in Japan maakt overleg ,,op het hoogste niveau'' onmogelijk. De pauze op het loonoverleg was de voornaamste reden om op de vergaderingen van afgelopen maandag en van gisteren niet tot het uiterste te gaan in de onderlinge confrontaties.