BRUSSEL - De toename van de werkende bevolking in Vlaanderen in de afgelopen tien jaar, met 144.000, was vrijwel integraal (96 %) op rekening van de vrouwen te schrijven.

Het aantal werkende vrouwen tussen 15 en 65 jaar is sinds 1994 gestegen van 48,4 naar 55 %. Bij de mannen daarentegen is de werkzaamheidsgraad in dezelfde periode (licht) gedaald, van 70,8 naar 70,7 %.

Dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming uit Leuven, dat onderzoek voert naar de arbeidsmarkt in Vlaanderen.

Volgens het Steunpunt WAV is de gestegen arbeidsparticipatie van de Vlaamse vrouwen te danken aan de opkomst van deeltijdse arbeid.

Parallel aan de veroudering van de bevolking blijkt dat het aantal werkenden bij de 50- tot 65-jarigen fors is toegenomen in de afgelopen tien jaar. In 1994 was 33,5 % van de Vlaamse 50-plussers nog actief, terwijl dat in 2003 42,1 % was. Toch is er geen reden tot zelfgenoegzaamheid, want het Europese percentage inzake werkende 50-plussers bedraagt 53 %.

(jir)