Plassen met klasse

GENT - Sinds de jaren zestig verdwenen de urinoirs stilaan van de meeste Gentse pleinen. Door de invoering van het Mobiliteitsplan 1997 werd de stad er zich van bewust dat er een absoluut gebrek bestond aan een degelijk onderhouden en goed uitgerust publiek sanitair. Dat verbetert de leefomgeving en komt tegemoet aan de wensen van de bevolking.

Uit studies blijkt immers dat 15 procent van de mensen problemen heeft met incontinentie. Een werkgroep besliste om vijftig ...

Niet te missen