BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) - Militanten van de socialistische ambtenarenvakbond ACOD hebben donderdag actie gevoerd tegen het uitblijven van een loonsverhoging voor de laagst betaalde ambtenaren bij de RVA. De ACOD-top sprak tegen dat het om een politieke staking ging, en zei dat het dus geen protest was tegen de verhoogde RVA-controle op werklozen.

De socialistische ambtenarenbond eist een snelle opwaardering van de laagste loonniveaus en hekelt de beslissing van de RVA-directie om de beloofde loonsverhoging over drie jaar te spreiden. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening doet dat om budgettaire redenen. Het uitstel werd trouwens door de leden van het beheerscomité van de RVA, waaronder de vakbondskoepel ABVV, goedgekeurd.

De ACOD stond gisteren alleen met haar stakingsactie annex protestbetoging aan het Brusselse hoofdkantoor van de RVA. De christelijke CCOD en het liberale VSOA deden niet mee. De hinder bleef dan ook beperkt. Er waren meer dan voldoende werkwilligen in de lokale RVA-kantoren.

De vakbondssecretarissen beklemtonen in koor dat de actie niet gericht is tegen het activeringsproject, waarbij de RVA het zoekgedrag van de werklozen moet controleren. ,,Een journalist schreef dat wij actie voeren tegen de jacht op werklozen. Dat is onjuist. Onze actie heeft daar niets mee te maken'', aldus Christian Grootjans en Ingrid Vanbrabandt. ,,We vragen ons alleen af waarom er wel geld is voor zo'n project en niet voor de opwaardering van het personeel.''

(jir)