BRUSSEL - De dekking van bankkantoren in ons land is afgelopen jaar voor het eerst gezakt onder de drempel van vijf kantoren per 10.000 inwoners, tot ongeveer het Europese gemiddelde. Het aantal gemeenschappelijke geldautomaten bleef stabiel, maar de Belgische Vereniging van Banken (BVB) verwacht dat de dalende trend ook daar zal hernemen.VOLGENS het gisteren voorgestelde jaarverslag van de BVB waren er in ons land eind vorig jaar nog 4.989 bankkantoren. Een jaar eerder waren er dat nog 5.550. Ook het aantal ,,verkooppunten'' - een cijfer waarin ook zelfstandige bankagenten zijn meegeteld - zakte voor het eerst onder de drempel van 10.000. Het aantal werknemers in de banksector liep met 3,58 % terug tot 71.725. Het gaat wel om hoogopgeleid personeel: liefst 40 % is kader- of directielid.

De inkrimping van het kantorennet is een jarenlange trend die in gang werd gezet met de grote bankfusies van enkele jaren geleden. Een recente studie van Datamonitor voorspelde dat er de komende jaren nog eens 600 à 700 bankkantoren in ons land kunnen verdwijnen (DS 13 november). In Europees opzicht telt ons land immers nog altijd relatief veel bankkantoren: 48 per 100.000 inwoners. Slechts in vijf landen - onder meer Duitsland (57), Luxemburg (60) en Spanje (97) - zijn dat er meer.

Samen met het kantorennet krimpt ook het aantal biljettenverdelers verder in, tot bijna 6.700. Slechts 1.153 of 17 % daarvan zijn gemeenschappelijke geldautomaten die door Banksys (Bancontact/Mister Cash) worden uitgebaat. De voorbije maanden waren er heel wat klachten van gemeenten die op hun grondgebied geen enkele geldautomaat meer hebben. Toch voorspelt de BVB een verdere daling van het aantal geldautomaten in de straat. De sector ontmoedigt het gebruik van baar geld omdat de verwerking en ,,recyclage'' ervan een dure zaak is. BVB-voorzitter Luc Vandewalle verwees gisteren naar een Nederlandse studie die uitwees dat driekwart van de kosten van ,,toonbankbetalingen'' te maken hebben met cash geld. De Nationale Bank laat voor ons land een gelijkaardig onderzoek uitvoeren.

Het aantal elektronische betalingen steeg vorig jaar met 6,9 % tot ruim 564 miljoen, goed voor 82 % van alle geldtransacties. Opvallend is wel dat de elektronische portemonnee Proton minder gebruikt werd (-11,2 % tot 107,3 miljoen). Banksys gaat volgend jaar campagne voeren voor een automatische oplaadfunctie, zodat gebruikers altijd zeker zijn dat er voldoende geld op hun Proton-kaart staat.