BRUSSEL - De afgelopen twee jaar is zowat 40 miljard euro buitenlands spaargeld teruggevloeid naar ons land, meldt de BVB. Zicht- en spaarrekeningen verstevigden afgelopen jaar hun ,,populariteit'' als deposito-instrument.

Einde maart van dit jaar bedroegen de vorderingen op het buitenland van Belgische particulieren 164,6 miljard euro, tegenover 201,1 miljard twee jaar eerder. Het verschil is spaargeld dat uit het buitenland naar ons land is teruggekeerd - exclusief gerepatrieerde zwarte kapitalen onder de fiscale amnestie, die per definitie niet geregistreerd zijn. De BVB brengt de geldstroom in verband met de nakende invoering van de Europese spaarrichtlijn, vanaf 1 juli van volgend jaar.

De cliëntendeposito's van de Belgische banken kenden halfweg dit jaar een groei op jaarbasis van 5,1 % tot 441,7 miljard euro. Van dat bedrag staat bijna een derde (142 miljard) op spaarboekjes en een klein kwart (105 miljard) op zichtrekeningen. Kasbons en obligaties bleven aan belang inboeten en zijn nog maar goed voor 43 miljard euro (-9 %).

In de financiële resultaten van de banksector valt het verschil op tussen de banken naar Belgisch recht en die naar buitenlands recht. De Belgische vennootschappen zagen hun winst en rendabiliteit dalen omdat ze niet meer konden rekenen op uitzonderlijke winsten - in de eerste helft van 2003 werd de winst van de banken namelijk nog fors opgekrikt door meerwaarden te boeken op de obligatieportefeuilles. Hun gemiddelde verhouding kosten/inkomsten daalde van 66 tot 64,1 %, hun rendabiliteit op eigen vermogen van 17,6 tot 13,2 %.

(wdp)