,,Imam moet alleen in Nederlands preken''

,,In de moskeeën mag de liturgie vanzelfsprekend in het klassiek Arabisch verlopen'', zegt de Vlaamse minister van Inburgering, Marino Keulen (VLD). ,,Vanwege onze scheiding tussen kerk en staat kan, mag en wil ik mij daarmee niet bemoeien. Maar als de imam zijn gelovigen toespreekt moet dat in het Nederlands.''

Vorige week zei Keulen in een interview dat hij aanstuurt op een ,,vernederlandsing'' van de moskeeën. ,,Pas achteraf ben ik daarover gaan doordenken. Zoals ik het aanvankelijk zei, leek het alsof ik ...