WDP betaalt 37 miljoen euro voor twee sites en geeft voor 29,4 miljoen euro nieuwe aandelen uit.

De vastgoedbevak Warehouses De Pauw heeft een principieel akkoord bereikt voor de overname van twee sites van de Europese verlichtingsgroep Partners in Lighting International (PLI). De investeringswaarde van beide terreinen met gebouwen bedraagt bijna 37 miljoen euro.

De eerste vestiging ligt op de as Brussel-Antwerpen langs de E19 in Kontich, de tweede bevindt zich langs de A1 vlakbij Rijsel in Frankrijk. Samen zijn ze goed voor 70.000 m² gebouwen. Ze zijn allebei voor 15 jaar vast verhuurd aan de PLI groep.

Omdat de aankoop van het Belgisch pand gebeurt bij wijze van partiële splitsing met betaling in aandelen, zullen voor het einde van de zomer nieuwe aandelen WDP worden uitgegeven voor een tegenwaarde van 29,4 miljoen euro.

De ruilverhouding wordt vastgelegd op het gemiddelde van vier beursdagen die voorafgaan aan de Buitengewone Algemene Vergadering die over de splitsing moet beslissen. Daarop wordt een korting toegepast van 4 procent, maar de minimumprijs van het aandeel moet 38 euro bedragen, anders heeft PLI het recht de transactie af te blazen.

Als gevolg van de transactie besliste de raad van bestuur om het interimdividend voor dit jaar te verhogen tot 8 maanden van het vooropgestelde geconsolideerde operationeel resultaat in plaats van de klassieke zes maanden. De uitbetaling zal ook vervroegd worden naar 24 augustus.

De raad stelt een interimdividend voor van 1,65 euro per aandeel, waarvan na roerende voorheffing 1,4 euro overblijft. Door het grotere interimdividend wordt de verwatering van de winst per aandeel die het gevolg zal zijn van de kapitaalverhoging, volledig opgevangen.

Volgens de directie van WDP zal de overname van de twee sites vanaf volgend jaar een positief effect van ten minste 2 procent hebben op de winst per aandeel.

(lc)