Het bisdom van Namen trekt zich volledig terug uit het kapitaal van Les Editions de l'Avenir.

Het bisdom van Namen wil in het najaar zijn verkoopoptie uitoefenen voor de 25,1 procent aandelen die het nog bezit in Mediabel, het bedrijf boven Les Editions de l'Avenir. Dat betekent dat Vum Media, dat tegen die tijd omgedoopt zal zijn tot Corelio Media, volledig eigenaar wordt van Mediabel.

In haar dertigjarig bestaan is de Vlaamse Uitgeversmaatschappij uitgegroeid van een krantenuitgever tot een multimediagroep, die ook actief is in de gratis pers (Passe-Partout) , radio (onder meer Nostalgie, Radio GO FM), televisie (ROB TV, Woestijnvis), in het magazinevak en op het internet. De omzet groeide in die periode van 40 tot 355 miljoen euro, het personeelsbestand van 550 naar 1.830 mensen.

Ook geografisch breidden de activiteiten van de Vum zich uit, met name naar het zuiden van het land. Daar geeft de Vum niet alleen de krantentitels van Vers l'Avenir uit via Mediabel, het is er ook aanwezig met Passe-Partout en met radio Nostalgie.

Die overwegingen hebben de Vum doen beslissen de naam van de overkoepelende holding te wijzigen. Vanaf 1 september zal Vum Media Corelio Media gaan heten.

Tegelijk wordt ook de structuur van de groep en het management aangepast. Het executief comité van de holding zal geleid worden door Jo Van Croonenborch, die tot nog toe gedelegeerd bestuurder was van de Vum nv. Hij volgt Thomas Leysen op, die zich in de toekomst zal beperken tot het voorzitterschap van de raad van bestuur. Behalve uit Van Croonenborch bestaat het executief comité uit Bruno de Cartier (financieel groepsdirecteur), Jan Lynen (operationeel groepsdirecteur), Hans de Rore (groepsdirecteur advertenties) en Filip Verbrugge (groepsdirecteur human resources).

De directies van de verschillende dochters worden bij het dagelijks beleid betrokken via een groepscomité waar ook het executief comité deel van uitmaakt. De Nederlandstalige kranten zijn daarin vertegenwoordigd door algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch, de Franstalige door Bruno de Cartier.

(kdr)