Europese toezichthouders willen vermijden dat een fusie met NYSE leidt tot zwaardere reglementering.

De toezichthouders uit België, Nederland, Frankrijk, Portugal en het VK herhaalden gisteren dat een fusie tussen Euronext en de beurs van New York (NYSE) niet mag leiden tot extra regelgeving voor investeerders of genoteerde bedrijven.

Daarmee proberen de toezichthouders de vrees weg te nemen dat de strenge Sarbanes-Oxley-boekhoudregels ook in Europa toegepast worden.

,,Een van de mogelijkheden is de creatie van een aparte trust om Euronext af te schermen van buitenlandse regulatoren", gaf CBFA-voorzitter Eddy Wymeersch gisteren toe op een persconferentie.

Wymeersch is tot 1 augustus voorzitter van het vijfkoppige comité van voorzitters van Euronext-toezichthouders. In die hoedanigheid maakte hij bekend dat er een werkgroep is aangesteld om de juridische en wettelijke gevolgen te onderzoeken van een fusie met NYSE.

Tegen eind dit jaar zal deze werkgroep een advies verstrekken aan hun respectieve ministers van financiën, die de fusie met NYSE nog moeten goedkeuren.

Een concreet project van Deutsche Börse, dat eveneens aast op Euronext, ligt vandaag niet ter tafel. Toch lijken de Europese toezichthouders daarvoor meer open te staan dan vroeger. Ze benadrukken dat een soortgelijk onderzoek wordt opgestart ,,indien andere toenaderingsprojecten zouden worden overwogen".

De sleutel van de toekomst van Euronext ligt dan ook vooral in handen van zijn aandeelhouders, die zich nog over de geplande fusie met NYSE moeten uitspreken.

En lang niet iedereen is enthousiast. Gisteren liet een belangrijke aandeelhouder in een interview weten dat zowel de Amerikanen als de Duitsers Euronext onderwaarderen. ,,Ik denk dat veel Euronext-aandeelhouders neen gaan stemmen", aldus Charles Lahr, portfolio manager bij Mutal Financial Services. ,,De beurs die de strijd om Euronext wint, zal meer moeten betalen."

(nta)