Naar één Europees toezicht telecom
Draadloze communicatie zal nog toenemen. Europa pleit daarom voor een Europese toezichthouder. Foto: © An Nelissen
Er komt wellicht een grote Europese toezichthouder voor telecom. En grote alomvattende telecommastodonten zullen ,,structureel'' moeten opsplitsen. Dat stelt de Europese Commissie voor.Draadloze communicatie zal almaar toenemen. Het economisch potentieel daarvan is zeer groot. Maar om de toewijzing en het beheer van het spectrum optimaal te benutten op de Europese eenheidsmarkt is er een Europese toezichthouder nodig boven de nationale toezichthouders. Ofwel zullen de nationale toezichthouders dwingende Europese regels moeten toepassen.

Dat zei commissaris Viviane Reding van Informatiemaatschappij en Media bij de voorstelling van een pakket beleidsdocumenten op basis waarvan de telecomwetgeving van 2002 aangepast moet worden. De opties die erin staan, kunnen besproken worden door alle betrokkenen tot oktober. Op basis daarvan komen er concrete beleidsvoorstellen tegen het einde van het jaar. De nieuwe wetgeving zou moeten van kracht zijn tegen 2009-2010.

De centrale boodschap van Viviane Reding is dat de telecommunicatie in Europa weliswaar een succesverhaal is, maar dat het tijd wordt om voluit over te schakelen van de nationale dimensie naar de Europese. ,,In de elektronische communicatie zijn nationale grenzen van geen tel door de technologische ontwikkeling, economische belangen en het consumentengedrag. Telecommaatschappijen, technologische vernieuwers, dienstverleners en consumenten hebben alle belang bij één stel Europese regels. De concurrentie moet vanuit Europees oogpunt bekeken worden om het concurrentievoordeel te behouden'', aldus Reding.

De Commissie stelt voor dat het radiospectrum dat almaar belangrijker wordt, effectiever beheerd wordt door meer Europese regelgeving en toewijzing vanuit een Europees marktperspectief. Momenteel bestaan er in de Europese Unie 25 verschillende stelsels en dat schept een groot concurrentienadeel. Concreet schuift ze daarom het idee naar voren van een Europees spectrum-agentschap dat dus boven de nationale toezichthouders zou opereren.

Een tweede idee is dat het aantal segmenten van de telecommarkten die apart geregeld zijn, zou verminderen, van 18 naar 12. Daardoor zou de concurrentie tussen de spelers moeten vergroten.

Nauw daarmee verbonden is het idee om de spelers op die markten te herschalen. Maar dat zou niet gebeuren naar het model van de VS waar giganten als AT&T in de jaren tachtig uiteen gehaald werden, maar naar Brits model, waar er op structurele basis - bijvoorbeeld infrastructuurbeheer en dienstenaanbieder - werd gesplitst. Splitsing moet de markttoegang van nieuwe spelers gemakkelijker maken. ,,Het Britse model heeft goed gewerkt. We zouden dat voor de hele Unie moeten toepassen'', zei Reding. De Europese telecomregels voorzien nu niet in ,,structurele splitsing''. Maar het wordt niet gemakkelijk. Gisteren liet Deutsche Telekom meteen hevig protest horen.