De winst van Cofinimmo is met een derde gestegen. Het investeert meer in rusthuizen en serviceflats.

Cofinimmo boekte afgelopen jaar een nettowinst van 89,5 miljoen euro, 34 procent meer dan in 2004. De huuropbrengsten stegen met 9 procent tot 144 miljoen euro. De reële waarde van de vastgoedportefeuille nam met ruim 4 procent toe tot bijna 2,13 miljard euro.

De bezettingsgraad van de gebouwen steeg tot bijna 96 procent, tegenover een marktgemiddelde van 89 procent. De groep kocht afgelopen jaar voor 278 miljoen euro nieuwe gebouwen, waaronder het station van Mechelen, de Tour Albert in Charleroi, de North Galaxy torens in Brussel en het Antwerps gerechtsgebouw.

Cofinimmo deed tijdens de tweede helft van het jaar zijn eerste stappen op de markt van serviceflats en rusthuizen. Die is veelbelovend, denkt de directie. Het aantal 80-plussers stijgt tussen 2000 en 2010 naar schatting met de helft.

Dankzij een partnership met Restel, eigendom van de familieholding Verlinvest, verwierf Cofinimmo twee rusthuizen in Eigenbrakel en Molenbeek. Gedelegeerd bestuurder Serge Fautré verwacht dat het aandeel van de rusthuizen in de totale waarde van de portefeuille tegen midden 2008 tien procent zal halen. Omdat het huurcontracten op lange termijn zijn, blijven de risico's beperkt. En het rendement is vergelijkbaar met dat op de kantorenmarkt.

Opvallend is dat de huurprijzen bij nieuwe contracten voor bestaande klanten daalden. Ze zijn goed voor 10 procent van de portefeuille. Het Brusselse kantorenaanbod zal in 2006 en 2007 fors toenemen, maar het is volgens Cofinimmo niet zeker of de vraag zal volgen.

Voor dit jaar blijft Cofinimmo voorzichtig, gezien de broze kantorenmarkt en de verwachte stijging van de rente. Fautré mikt op een netto courante winst per aandeel van 8,45 euro. De raad van bestuur stelt een brutodividend voor van 7,35 euro, een stijging met 0,68 procent.

(lc)