Voor je spaargeld kun je maar beter getrouwd zijn
Door wettelijke beperkingen kan iemand die samenwoont geen geld overschrijven van zijn spaarrekening naar de gezamenlijke zichtrekening. Foto: ann
Wie feitelijk samenwoont, kan geen geld (meer) overschrijven van zijn spaarrekening naar een zichtrekening die mee op naam van zijn partner staat.

EEN collega die niet graag ,,in het rood'' gaat bij de bank, snapte er niets meer van. Terwijl hij de voorbije jaren, als er tegen het einde van de maand nog een zware factuur in de bus moest vallen, probleemloos geld kon overschrijven van zijn spaarrekening naar de zichtrekening die hij samen met zijn vriendin had, kon hij dat nu plots niet meer. Toen hij vorige week via pc-banking duizend euro wou overschrijven van zijn spaarrekening naar hun gezamenlijke zichtrekening om hun vakantie te betalen, kreeg hij plots een melding dat dat niet kon wegens ,,wettelijke beperkingen''.

,,Onder meer overschrijvingen van uw spaarrekening naar een andere rekening (spaar-, zicht- of termijnrekening) die (mede) op naam staat van een andere persoon, zijn aan beperkingen onderworpen'', stond er.

Aan het bankloket van zijn Fortis-kantoor, want daar was hij klant, wist men na een telefoontje naar Brussel te melden dat het probleem vooral was dat hij... niet getrouwd was met zijn vriendin.

De woordvoerster van Fortis bevestigt dat. Een en ander heeft te maken, zo blijkt, met de wetgeving op het gereglementeerd sparen. Spaarrekeningen die genieten van de fiscale vrijstelling op de eerste 1.600 euro rente, moeten voldoen aan een aantal wettelijke bepalingen. Zo zijn er onder meer beperkingen voor de verrichtingen die men kan doen vanop zo'n spaarrekening, omdat de wetgever wilde vermijden dat een spaarrekening een soort verkapte zichtrekening wordt. Overschrijven kan alleen ,,naar een rekening op naam van de titularis van het spaardeposito'', zegt de desbetreffende wet.

Dan nog blijft de vraag waarom onze collega geen geld kon overschrijven naar de gezamenlijke zichtrekening. Hij is toch titularis van die rekening, en de wet zegt toch niet dat hij de énige titularis moet zijn?

,,Ook de relatie tussen de titularissen speelt een rol'', antwoordt de woordvoerster van Fortis. ,,Zij moeten gehuwd of wettelijk samenwonend zijn, of in een ouder-kindrelatie tot elkaar staan. 'Feitelijk samenwonen' is juridisch niet erkend. In dat geval mogen er enkel overschrijvingen gebeuren van de spaar- naar de zichtrekening als de titularissen identiek zijn. Een oplossing bestaat er dus in dat ook de spaarrekening gemeenschappelijk wordt.'' Of dat onze collega alsnog in het huwelijksbootje stapt of wettelijk gaat samenwonen, uiteraard.

We staken ons licht op bij een paar andere banken. Bij KBC blijkt dezelfde regeling te gelden als bij Fortis. ,,Bij ons zijn overschrijvingen ook niet mogelijk in dat specifieke geval'', zegt de woordvoerster. ,,Het is ook nooit mogelijk geweest. De titularissen van de zicht- en van de spaarrekening zijn niet dezelfde, en daarom is zo'n overschrijving niet mogelijk.''

Bij Dexia zou onze collega dan weer geen problemen ondervinden. Daar kan een dergelijke overschrijving wel. Allicht interpreteren wij de wet wat soepeler dan onze collega's, zegt de woordvoerster daar.

Tot voor kort hanteerde ook Fortis zo'n soepeler interpretatie. Waarom de interpretatie nu plots verstrengd is - de wet dateert al van 1983 - is niet duidelijk. Allicht heeft het te maken met de toegenomen aandacht in de bankwereld voor de zogenaamde compliance. Bijna alle banken hebben tegenwoordig immers een compliance officer, iemand die erop moet toezien dat de procedures binnen de bank strikt voldoen aan alle wetten en regels. Ook al zijn die regels en wetten niet meer echt aangepast aan de moderne maatschappij.