Familie De Clerck uit dagelijkse leiding Beaulieu
Christophe Deroose (links) wordt de nieuwe CEO van Beaulieu International Group. Foto: © EDM
BRUSSEL - Beaulieu International Group, de nieuwe naam van de fusie van vier Beaulieutakken, wordt de grootste tapijtgroep in West-Europa (DS 1 juli). De 35-jarige Christophe Deroose wordt de nieuwe CEO van de groep. De familie De Clerck trekt zich terug uit het dagelijks beleid.De fusie die Beaulieu aankondigde, creëert de grootste Europese tapijtgroep. Ondanks het feit dat twee van de vier betrokken Beaulieu-takken slechts gedeeltelijk fuseren. Francis De Clerck van de Ideal Group houdt zijn volledige automotive-divisie buiten de fusie. Stephan Colle brengt alleen zijn West-Vlaamse fabrieken in. De Zuid-Afrikaanse thuisbasis (met uitlopers in Brazilië en Australië) blijft buiten de fusie. Dominiek en Luc De Clerck brengen wel al hun activiteiten in.

Daardoor telt de nieuwe groep 4.781 personeelsleden, actief in acht landen en goed voor een geconsolideerde omzet van 1,4 miljard. Minder dan de helft daarvan bestaat uit tapijtproductie als gevolg van het sterk geïntegreerde karakter van Beaulieu en de belangrijke laminaatpoot die Berry inbrengt.

Het marktleiderschap dat Beaulieu International Group verwerft, is relatief en reflecteert het versnipperde karakter van de textielmarkt. In tapijt komt Beaulieu uit op een marktaandeel van 14 %, voor garen. Voor vezels is dat 13,1 % terwijl technisch textiel goed is voor 15 %. ,,We krijgen nergens een dominante positie, daarom heeft de raad voor mededinging via de korte procedure groen licht gegeven voor deze operatie'', zei Christophe Deroose, de vroegere financieel directeur van de Ideal Group (Francis De Clerck) die CEO wordt van de nieuwe combinatie.

Volgens Deroose is de volumestrategie van Beaulieu verleden tijd. ,,De focus wordt toegevoegde waarde en aandeelhouderswaarde.'' De fusie moet mogelijk maken dat Beaulieu de technische voorsprong die het in het verleden had, opnieuw opbouwt door op uniforme wijze te investeren in plaats versnipperd zoals voor kort via vier takken. Beaulieu komt voortaan ook als één geheel naar buiten met zijn productaanbod wat de marktpositie in de distributiekanalen, zoals in de belangrijke Britse tapijtmarkt, zal versterken.

De familie trekt zich volledig terug uit het dagelijks management. Dat komt in handen van niet-familiale managers. Van de drie senior managers komen er twee van de Ideal Group: Christophe Deroose (CEO) en José Nobels die juridisch-administratief directeur wordt. Dirk Dees, die Beaulieu Kruishoutem leidt, is de derde senior manager.

Dat drietal wordt aangevuld met ,,een vijftal'' divisie-managers. Beaulieu maakt daarover nog geen namen bekend. De familie (de drie broers en schoonbroer) trekken zich terug in de raad van bestuur waar ook het senior management zitting zal hebben. De echtgenotes komen niet in de topholding.

Een aparte familieraad zal een adviesfunctie hebben. Hoe de aandeelhoudersverhoudingen liggen, blijft onbekend. De naam van de nog altijd invloedrijkste man achter de schermen, de bejaarde Roger De Clerck, komt nergens voor op de gisteren uitgedeelde brochure.

Nochtans brengt Roger De Clerck het meest performante deel in: de granulaten-divisie die de grondstof maakt voor het kamerbreed polypropyleentapijt. Die inbreng geeft het geheel een solide basis die neerkomt op een eigen vermogen van bijna 500 miljoen euro op een balanstotaal van 1,1 miljard.

Bij de fusie zijn in totaal 60 divisies betrokken. De grondstoffendivisie is het zwaartepunt (49 % van de gecombineerde omzet), gevolgd door de tapijtafdeling (28 %), technisch textiel (17 %) en meubelstoffen (1 %). De bijna 5.000 medewerkers werden via speciale ondernemingsraden ingelicht over de fusie. Over mogelijke herstructureringen is nog niets bekend. ,,Dat wordt wachten tot het najaar. We hopen dat de impact beperkt zal zijn'', zei Eddy De Cramer van het ACV Textura West-Vlaanderen.