BRUSSEL - Er breken harde tijden aan voor de kleine spaarder. De komende weken zullen velen allicht nog een laatste keer de couponnetjestrein nemen, om dan vast te stellen dat het sop de kool niet meer waard is. Luxemburg houdt nu ook 15 procent voorheffing in op obligatiecoupons. Nederland doet dat niet maar brengt de Belgische fiscus op de hoogte.

De komende weken kan dat resulteren in een opsplitsing van de markt, luidt het in kringen van obligatiehandelaars. Papier dat voor 1 maart 2001 op de markt kwam, en waarop een jaar later geen ,,verhogingen'' - de verkoop van bijkomende obligaties in het kader van dezelfde emissie - meer werd toegepast, valt niet onder de nieuwe richtlijn. Geen voorheffing dus en bijgevolg is zo'n papier je als belegger wel een procentje meer waard. Waarover specialisten het voorlopig niet eens zijn is of dat effect nu al in de prijzen zit of niet. De maatregel is alleszins al lang bekend. De vraag is echter of de particulier even vooruitziend is als de professionele belegger. Het gaat alleszins over een berg papier. Naar schatting 159 miljard euro zijn de betrokken obligaties waard. Maar heel wat van dat papier is de jongste jaren al opgekocht door banken en geplaatst bij de beter geïnformeerde particulieren.

(lc)