LEUVEN - Stéphane Beel zal de nieuwe Leuvense museumsite in het stadscentrum ontwerpen. Dat heeft burgemeester Louis Tobback bekendgemaakt. De Gentse architect won de architectuurwedstrijd die de stad Leuven had uitgeschreven.

In het juryverslag wordt Beel geprezen omdat hij de vermenging van oude en nieuwe gebouwen en de wisselwerking tussen de drie pijlers van het project -bewaren, scheppen en ontsluiten- op zeer heldere manier heeft weten te realiseren. Het gaat overigens nog niet om het definitieve ontwerp, maar om een basis voor discussie.

De bedoeling van het project, dat in 2001 werd uitgeschreven door een groep onder leiding van Jan Hoet, is permanente en tijdelijke tentoonstellingen te tonen van kunstbezit van de stad, en wisselwerkingen tussen oude en nieuwe kunst tot stand te brengen.

De kostprijs wordt geraamd op circa 15 à 17 miljoen euro. De financiering is echter nog niet rond. Tobback wees vandaag op de noodzaak van een nieuwe Vlaamse subsidie om het project te kunnen realiseren.

Het museum is gepland tussen de Savoye- en Vanderkelenstraat, op een site waar nu het Stedelijk Museum Vanderkelen-Mertens, de vroegere stadsbibliotheek en de oude academie staan. Volgens de huidige planning zou de site in 2009 volledig klaar zijn.