Burgemeester blijft kieswet tarten

Maandagavond moest waarnemend burgemeester Rolin een extra gemeenteraad samenroepen in verband met de verkiezingen van 10juni. ,,Andermaal negeert u de uitspraak van de Raad van State inzake de omzendbrieven Peeters'', spelde Vlaams schepen Anne Sobrie Rolin de les. ,,Faciliteiten zijn er voor de inwoners van de gemeente, niet voor Belgen in het buitenland. Als zij voor de verkiezingen ervoor kiezen zich in te schrijven in onze Vlaamse gemeente moeten zij die aanvraag in het Nederlands doen. Dat is de wet.''

310 van de 379 aanvragen gebeurden in het Frans.De aanwezige TAK-leden lieten gisteren hun ongenoegen over deze gang van zaken luidkeels horen. Daarop werden ze door de politie ...