De holding Gevaert (KBC) houdt juridisch op te bestaan. Gebema gaat wel door. In die dochter zit de ,,Holzmann-claim''.

Gevaert ,,versmelt" vandaag met zijn moedermaatschappij KBC, actief in het bank- en verzekeringswezen. De vroegere Gevaert-dochter Gebema wordt een zelfstandige dochter van de KBC-groep. Een belangrijke opgave voor Gebema zal erin bestaan de juridische strijd met de Deutsche Bank rond de Holzmann-zaak voort te zetten. De KBC-groep is overtuigd van de gegrondheid van de aanspraken tegen de Deutsche Bank en wil die onverkort voort doen gelden. Ze heeft André Leysen, erevoorzitter van Gevaert, gevraagd de coördinatie van de groepsbelangen in dit rechtsgeding voort waar te nemen. De KBC-groep heeft een beurskapitalisatie van 33 miljard euro. De vroegere diverse financiële spillen in de Vlaamse economie - Kredietbank, Gevaert, Boerenbond, Almanij en Cera - zijn nu verenigd in één groep, die in tegenstelling tot grote delen van het Waalse en het Belgische bedrijfsleven onafhankelijk is.

De holding Gevaert ontstond uit de gelijknamige fotogroep van Lieven Gevaert. Die holding fuseerde in 1964 met Agfa, een dochter van het Duitse Bayer. Aan dat ,,kruishuwelijk'' kwam in 1979 een einde toen Agfa (Bayer) Gevaert helemaal verwierf. De Belgische holding die achterbleef (Gevaert genaamd), werd een financiële holding onder leiding van André Leysen, die jarenlang ceo was geweest van de fotogroep. Leysen bleef Gevaert tot in 2003 leiden. De holding was in de jaren tachtig en negentig succesvol met het nemen van participaties in ,,blue chip''-bedrijven. Gevaert was ondertussen opnieuw aandeelhouder geworden van Agfa. Met de KBC-fusie tot één gestroomlijnde financiële groep was de rol van Gevaert uitgespeeld.

(jb, pdd)