Arts niet vervolgd voor hulp bij zelfdoding

De huisarts Marc Cosyns is binnen de wet gebleven toen hij een demente patiënte hielp sterven.

Het parket stelde een onderzoek in en oordeelde dat Cosyns de wet niet heeft overtreden. Hij gaf de 87-jarige vrouw een bekertje met barbituraten, dat ze leegdronk. Daarna stierf ze. Wettelijk gezien is ...