Het Arbitragehof vernietigt de Elia-heffing niet, maar verwerpt wel een retroactieve inning.

De vraag tot vernietiging van de Elia-heffing was afkomstig van de werkgeversorganisaties Unizo, Voka en Boerenbond, in samenwerking met het energieconsultantbureau GFE en een aantal rechtstreeks betrokken bedrijven.

De Elia-heffing moet betaald worden door bedrijven én burgers, als een soort van energietaks. De heffing werd door de federale regering ingevoerd om het verlies aan inkomsten te compenseren dat de gemeenten hebben geleden door de liberalisering van de energiemarkt. De opbrengst voor de Vlaamse gemeenten bedraagt 161 miljoen euro per jaar.

De procedure bij het Arbitragehof was erop gericht om de wet ter invoering van de Elia-heffing te laten vernietigen. Dat doet het Arbitragehof dus niet. Maar het Hof benadrukt wel dat de heffing niet met terugwerkende kracht mag worden geïnd. Hiervoor bestaat geen wettelijke basis, heet het. Als er toch met terugwerkende kracht een bijdrage betaald moet worden, kan dat ,,aanleiding geven tot individuele burgerlijke klachtprocedures van betrokken burgers of bedrijven''. De ondernemersorganisatie Unizo zegt de getroffenen in dat geval juridisch te zullen bijstaan.

Inmiddels loopt volgens Unizo ook nog een procedure tegen de Elia-heffing bij de Raad van State. Die klacht is gebaseerd op andere juridische argumenten. Het is niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak zal doen.

Ten slotte verwijst Unizo naar de ,,politieke belofte'' om de Elia-heffing opnieuw af te schaffen. Die belofte werd al bij herhaling gedaan door de Vlaamse minister van Energie, Kris Peeters (CD&V). De afschaffing is gepland voor 2008.

(jir)