Er is grote onduidelijkheid over de rechten van ouders om het spaargeld van hun kinderen af te halen.

Test-Aankoop richt in het jongste nummer van Budget & Recht zijn pijlen op de manier waarop banken jongeren aan zich proberen te binden. De consumentenorganisatie stelde onder meer vast dat de voorwaarden voor geldopnames van spaarrekeningen op naam van minderjarigen zeer onduidelijk zijn.

Een jongere vanaf 16 jaar mag, volgens de wet, 125 euro per maand van zijn spaarrekening halen, tenzij zijn ouders zich daartegen verzetten. Dat bedrag is achterhaald, zegt Test-Aankoop. Sommige banken houden zich er ook niet meer aan, en staan opnames tot 500 euro per maand toe.

Maar ook over de rechten van de ouders om geld op te nemen van de spaarrekening van hun kinderen heerst veel onduidelijkheid. De banken interpreteren de wet op dat vlak allemaal op hun eigen manier. Sommige ouders krijgen zelfs te horen dat ze eerst naar de vrederechter moeten. Test-Aankoop vraagt daarom dat de minister van Justitie de wet zou verduidelijken.

Test-Aankoop bekeek ook de jongerenwebsites van de vier grote banken. Op die van KBC en ING België viel niets aan te merken, op die van Fortis en Dexia daarentegen wel, aldus de consumentenorganisatie. Volgens Test-Aankoop treden de twee banken de gedragscode voor financiële reclame voor jongeren met de voeten. Die code, die niet afdwingbaar is, stelt onder meer dat banken geen reclame voor bankproducten mogen sturen naar jongeren onder de 12 jaar. De code verbiedt ook vormen van reclame die bijvoorbeeld inspelen op de naïviteit van kinderen, die denigrerend is voor ouders of die de minderjarige kan aanzetten tot gevaarlijke handelingen.

De toon op de sites van Dexia en Fortis is regelrecht sarcastisch en zelfs misleidend, zegt Test-Aankoop. Bovendien promoten ze uitsluitend commerciële diensten. Test-Aankoop pleit er daarom voor dat de bestaande gedragscode afdwingbaar wordt gemaakt.

Fortis zei in een reactie dat zijn jongerenwebsite, sinds de invoering van de code, volledig herzien werd en aangepast waar nodig. Bovendien heeft Fortis naar eigen zeggen de bancaire informatie gescheiden van de fun -onderwerpen, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

(kdr)