Ondernemen in België loont niet
Investeren in buitenlandse dochterbedrijven doet Belgische ondernemingen beter presteren.

Dat blijkt uit een studie over het zogenaamde ,,corporate ondernemerschap'' -- de creatie van nieuwe bedrijven door bestaande bedrijven - in België. De analyse is het werk van Bruno Tindemans en Stefan Stremersch van de Flanders Business School in Antwerpen.

Tindemans en Stremersch plozen het databestand van de Nationale Bank uit voor de periode 1994-2003, op zoek naar nieuwe vennootschappen. Concreet ging het om de oprichting van dochterbedrijven door bestaande, grote bedrijven met meer dan 200 werknemers. De oprichting van volledig nieuwe, kleine bedrijfjes door beginnende ondernemers werd niet in kaart gebracht. De dochterbedrijven moesten operationele activiteiten uitvoeren, in eigen land of in het buitenland. Fiscale constructies werden buiten beschouwing gelaten.

De twee professoren ontdekten dat de grote Belgische ondernemingen in het jaar 2003 60 procent meer dochterbedrijven hadden opgericht dan tien jaar voordien, in 1994.

Die stijging van ,,corporate ondernemerschap'' is vooral te danken aan een fors toegenomen buitenlandse expansie. Belgische bedrijven richtten in 2003 79 procent meer dochterbedrijven op in het buitenland in vergelijking met 1994. Voor de binnenlandse investeringen geldt het omgekeerde, met een daling van bijkomende Belgische dochters in tien jaar tijd met 43 procent.

De keuze voor binnenlandse dan wel buitenlandse expansie is niet vrijblijvend. Tindemans en Stremersch ontdekten een belangrijk verschil in impact op de bedrijfsprestaties, uitgedrukt in rendement op ingezet kapitaal. Volgens die indicator halen Belgische bedrijven die in eigen land dochtervennootschappen hebben opgericht, er in de daaropvolgende jaren nauwelijks voordeel uit. Vanaf het vierde jaar na de investering is er zelfs een negatieve impact. Conclusie: ,,Investeren in eigen land loont niet.''

Buitenlandse expansie daarentegen geeft, na de (relatief grote) opstartkosten in de eerste twee jaar, een duidelijke positieve impact op de bedrijfsresultaten. Conclusie: ,,Voor een Belgisch bedrijf is het goed om activiteiten op te starten of over te nemen in het buitenland.''