Ziekenfonds en partij vinden gezondheidszorg te duur

Het socialistisch ziekenfonds vindt dat de gezondheidszorg te duur wordt en de socialistische partij is het daarmee eens. Maar over een aanvullende hospitalisatieverzekering zijn ze het niet eens.

HET socialistisch ziekenfonds heeft berekend hoe sterk de kosten van ziekenhuisopnames gestegen zijn voor de patiënt. Het vond een gemiddelde stijging met 31 procent in vier jaar tijd. Het christelijk ziekenfonds kwam bij een eerdere studie uit op een iets hoger cijfer. De stijging vloeit vooral voort uit het apart aanrekenen van materialen, en uit de extra honoraria die artsen vragen.Het socialistisch ziekenfonds eist dat de overheid dat inperkt, maar schakelt net als de christelijke ...