Nieuw geld vloeit van Schatkist naar sociale zekerheid

De sociale zekerheid krijgt nieuw geld uit de Schatkist en gaat dat ook uitgeven.

Als meer mensen werken, krijgt de sociale zekerheid meer inkomsten en kan het (vanaf 2010) snel stijgende aantal gepensioneerden dezelfde uitkeringen krijgen als nu of misschien zelfs nog iets meer.

Niet te missen