Commentaar

Maandelijkse showcase

Interventies: 1.021. Bijkomende agendapunten: 84. Vragen: 173. Dat is, net voorbij de helft van de legislatuur, het bilan van de Leuvense gemeenteraadsleden. Zijn die getallen belangrijk? Absoluut. Ze staan voor de betrokkenheid van de Leuvenaars achter wiens naam u drie jaar geleden een bolletje rood kleurde, in het politieke niveau dat het dichtst bij u staat. Maar de gemeenteraad is lang niet het enige beleidsorgaan waarin beslissingen worden genomen. Het schepencollege en autonome gemeentebedrijven worden jaar na jaar belangrijker. Ze ontlasten de gemeenteraadsleden die niet van alle domeinen kaas kunnen hebben gegeten en per slot van rekening geen beroepspolitici zijn. Een andere kunstgreep om te vermijden dat de gemeenteraden saai en langdradig worden zijn de commissies. Opvallend: zowel de tafelspringers als de stille krachten van de Leuvense politiek wijzen op hun onverdroten inspanningen in die bijeenkomsten, die voorbereidende sessies voor het echte werk tijdens de gemeenteraad. Prima, natuurlijk, en we geloven hen graag, maar helaas kunnen we dat, in tegenstelling tot de neerslag van de 33 zittingen in de eerste drie jaar van deze legislatuur, niet checken. De commissievergaderingen en -verslagen zijn openbaar, maar helaas ook anoniem. Verder dan 'een raadslid merkt op...' en 'een raadslid is het daarmee niet eens...' geraak je niet. Als we de aanwezigheid van de raadsleden op evenementen waar le tout Louvain verzamelt niet meerekenen, is er iedere maand maar één enkel moment waarop uw verkozenen des volks zich kunnen tonen: de gemeenteraad. Het is hun maandelijkse showcase waarop zij kunnen laten zien dat ze uw stem drie jaar geleden verdienden en dat ze wegen op het beleid. Dat geldt voor meerderheid en oppositie. Dat er een duidelijk verschil tussen de manier waarop die daarvan gebruik maken is eigen aan het politieke spel. De meerderheid stippelt met het schepencollege het beleid uit, de oppositie heeft de taak hen daarover het vuur aan de schenen te leggen. Dat maakt de taak van de raadsleden van de meerderheidspartijen en natuurlijk niet gemakkelijker op. Natuurlijk mogen zij het college feliciteren met het opgemaakte budget, kanttekeningen plaatsen, klachten van hun achterban ventileren en aandringen dat een dossier eindelijk in een stroomversnelling terecht komt. Maar frontaal ingaan tegen het beleid van een schepen die als een primus inter pares aangeduid is om knopen door te haken, iemand beschuldigen van wanbeleid of verkeerde beslissingen, dat durft niemand in de meerderheid aan. Maakt dat de gemeenteraad voorspelbaar? Een beetje. Is het voor alle 45 raadsleden even evident om de stem van zijn/haar kiezers te laten doorklinken? Absoluut niet.