Letterlijk
Foto: © Pol De Wilde
We staan erop u eraan te herinneren dat de beslissing om de activiteiten van Alcatel Bell in Antwerpen te hergroeperen duidelijk afhing van de goede realisatie van dit (vastgoed)project, dat het ons zou mogelijk maken onze productiviteit te verbeteren en onze kosten te verlagen.

We vragen u contact op te nemen met de lokale autoriteiten om hun steun te krijgen bij de behandeling van de moeilijkheden zodat de voorziene planning gerespecteerd kan worden.

De verhuis, aanvankelijk voorzien voor eind 2004 en nu gepland voor midden 2006, blijft essentieel voor Alcatel. Als de werf stopgezet zou worden als gevolg van een gerechtelijke of andere beslissing, zal de opleveringsdatum op oncontroleerbare wijze uitgesteld worden, wat onverdraaglijk zal worden voor Alcatel.

(Vastgoeddirecteur Bertrand Sauzay van Alcatel aan Jan De Kesel en Paul Depuydt van Alcatel Bell, 17 januari)Zoals u weet wordt deze problematiek op de voet gevolgd door Alcatel HQ in Parijs. Ze hebben ons deze week hun extreme bezorgdheid hierover schriftelijk medegedeeld. Ik heb deze ongerustheid gisteren telefonisch meegedeeld aan burgemeester P. Janssens.

De tijdslijn is en blijft cruciaal voor Alcatel.

In het geval de spanningen en procedures - zoals nu gevreesd wordt - de planning in het gedrang brengen, houden wij ons het recht voor onze overeenkomsten te verbreken of te herzien, schadevergoeding te eisen en alternatieve lokaties te zoeken. (Jan De Kesel van Alcatel Bell aan Robelco, 21 januari)Graag hadden wij ook vernomen welke acties de Stad plant om de goede afloop van het project te garanderen teneinde de bestaande planning te behouden, wat een absolute noodzaak is en bovendien het enige middel om het hoofdkwartier in Parijs te kunnen geruststellen. (Jan De Kesel van Alcatel Bell aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen, 25 januari)