-  Poststaking in Vilvoorde voorbij.
-  Jacky Rot nieuwe voorzitter Hoge Raad voor Diamant.

Poststaking in Vilvoorde voorbij.

Een overgrote meerderheid van de postmannen van Vilvoorde heeft donderdagmorgen beslist om na 9 dagen staking het werk te hervatten. Dat gebeurde na een vergadering waarop Bernard Delvaux en Marc Michiels, respectievelijk directeur Mail en Human Resources van De Post, het voorstel verdedigden waarover woensdag was onderhandeld met de vakbonden.

De staking was een protest tegen het feit dat de onlangs ingevoerde Georoute voor dienstrondes de werklast te veel verzwaarde. ,,Het Georoutesysteem als dusdanig blijft behouden, maar een speciaal team zal alle klachten bekijken en oplossingen uitwerken. Bij het uitstippelen van de rondes zal meer dan voorheen rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden in Vilvoorde (de vele bedrijven, verkeersomstandigheden, bebouwing)'', aldus vakbondsman Francois Dewinter van de christelijke vakbond CCOD.

Aan de vergadering donderdagmorgen namen naast de postbodes ook de nachtsorteerders deel die enkele dagen na de postbodes het werk neerlegden. Ook zij gaan opnieuw aan het werk, maar het wegwerken van de achterstand zal allicht nog enkele dagen in beslag nemen. De post heeft alvast versterking beloofd voor het wegwerken van de achterstand. .

(belga)

Jacky Rot nieuwe voorzitter Hoge Raad voor Diamant.

Jacky Rot is donderdag aangesteld als nieuwe voorzitter van de Hoge Raad voor Diamant (HRD). De raad van bestuur verkoos Rot unaniem als opvolger van Charles Bornstein, die na vier jaar voorzitterschap zijn mandaat ter beschikking stelde. Rot geldt als een alom gerespecteerde figuur binnen de diamantgemeenschap.

Het vertrek van Bornstein als voorzitter kwam niet onverwacht: bij zijn laatste herverkiezing had hij al aangekondigd dat hij zijn termijn niet zou uitdoen. Bornstein stond bekend als een verzoener en onder zijn voorzitterschap slaagde de HRD erin Antwerpen opnieuw sterker op de kaart te zetten. Hij krijgt daarom de titel van erevoorzitter van de HRD. Jacky Rot is sinds 1993 lid van de raad van bestuur van de HRD. Hij was al die tijd voorztter van het Comité Public Relations van de HRD.

(belga)