BRUSSEL De investeringsmaatschappij Gimv heeft het verlies van 300,6 miljoen euro uit 2002 omgezet in een nettowinst van 40,5 miljoen euro. Meerwaarden op de verkoop van aandelen Barco en Mobistar ondersteunden de winstgroei.

2003 was voor de Gimv en de durfkapitaalsector nog een moeilijk jaar met afnemende activiteit. De Gimv zegt al bij al een relatieve factor van stabiliteit te zijn geweest.

Dat de private equity markt moeilijk blijft, blijkt ook uit de jaarcijfers: in de laatste zes jaar boekte de Gimv enkel in 2002 minder winst, toen was er zelfs sprake van een recordverlies.

De 70,7 miljoen euro meerwaarden oogden niet slecht maar daar tegenover staat 81,42 miljoen minwaarden op financiële vaste activa. Die werden voor bijna de helft (38,26 miljoen euro) gecompenseerd door terugname van waardeverminderingen.

Barco, Mobistar en Werf & Vlasnatie waren belangrijke bronnen van meerwaarden. De Gimv streek ook voor 31,4 miljoen euro dividenden en rente op, of boekte 102,1 miljoen euro inkomsten. De combinatie van minwaarden en terugname van minwaarden is in belangrijke mate het gevolg van de halfjaarlijkse doorlichting van de portefeuille.

Die doorlichting leverde voor Telenet de conclusie op dat het belang dat voor 22,45 miljoen euro in de boeken stond, kon opgewaardeerd worden tot 25 miljoen euro. De Gimv nam op Telenet 10,9 miljoen euro minwaarden terug.

De schuldgraad van de Gimv kwam afgelopen jaar uit op 8,9% tegenover 19,8% een jaar eerder. De Gimv kreeg afgelopen jaar bruto 142,5 miljoen euro in kas door de verkoop van deelnemingen. Daarvan was 90,5 miljoen euro afkomstig van genoteerde aandelen, de rest van niet-genoteerde aandelen.

Intrinsiek

De Gimv boekte een meerwaarde van 29,3% op de verkopen tegenover de intrinsieke waarde. Dirk Boogmans, gedelegeerd bestuurder van de Gimv, wees erop dat de intrinsieke waarde van de deelnemingen van de Gimv 271 miljoen euro hoger is dan de boekwaarde. ,,Als we dan nog eens verkopen boven intrinsieke waarde, zegt dat iets over onze winstcapaciteit'', zei Boogmans.

Boogmans zegt dat de markt voor durfkapitaal sinds enkele maanden aantrekt. Ook de markt van beursintroducties flakkert op. ,,Enkele deelnemingen'' van de Gimv hebben beursplannen.

De Gimv werkt ook op enkele investeringsdossiers. Na de verkoop van 'gemakkelijke' aandelen zoals Barco, moet de Gimv het dit jaar hebben van zijn intrinsieke kracht.

(pdd)