LEUVEN Negenhonderd Vlaamse beleidsmakers en ondernemers tekenden gisteren present op de eerste ontmoetingsdag tussen Flanders District of Creativity en delegaties uit negen economische topregio's van de wereld. Volgens de Vlaamse regering is het startschot gegeven voor de uitbouw van een nieuw imago voor de Vlaamse economie: dat van innovatie en creativiteit.

HET succes van een economisch beleid gebaseerd op kostenbeheersing en prijsconcurrentie is op termijn niet gegarandeerd. Daarom moeten Vlaamse bedrijven voluit gaan voor kwaliteitsconcurrentie, waarbij innovatieve en creatieve productontwikking en -vormgeving van groot belang zijn. Degelijkheid is goed, maar niet genoeg. Onze producten moeten vernieuwend zijn.''

De Vlaamse minister-president, Bart Somers, houdt de Vlaamse ondernemers een harde boodschap voor. ,,Het bezit en gebruik van de nieuwste ICT- en productietechnologie is nodig, maar onvoldoende om het verschil te maken op de buitenlandse afzetmarkten. Andere regio's hebben die technologie ook en zijn goedkoper.''

,,De omschakeling naar een moderne economie vergt meer kenniswerkers en meer ondernemerschap, en vooral meer durf, meer kansen voor talent, meer openheid om van anderen te leren. Dat vergt een mentaliteitswijziging. En het besef dat de Mode-Zes van Antwerpen meer waard zijn voor de merknaam Vlaanderen dan de klassieke industrie.''

Somers beseft dat de overheid een belangrijke stimulerende rol heeft te spelen in die omschakeling. De Vlaamse regeringsleider beloofde gisteren alvast snel werk te maken van een reeks formules die startende ondernemers gemakkelijker toegang tot durfkapitaal moeten verschaffen, zoals de Talentenbank.

Volgens de Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens, was de ontmoetingsdag, gisteren in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, de start voor een ,,intensief netwerk van politieke en economische contacten met andere succesvolle regio's''. Een van de gastregio's in Leuven, de Amerikaanse staat Maryland, wil volgend jaar eenzelfde conferentie organiseren in de VS.

Ceysens en Somers wezen gretig op de sterkte van de buitenlandse delegaties. ,,De vice-burgemeester van het Chinese Shanghai is hier. Die man staat aan het hoofd van het economische overheidsdepartement van de grootste groeipool in de wereld.''

,,Voor Vlaamse bedrijfsleiders is zijn komst een unieke kans om een plaatsje in Shanghai te verwerven.''

(jir)