WETENSCHAPSWINKEL. Hoe werkt hypnose?

EN werkt hypnose überhaupt wel? In de pijnkliniek van het Universitair Medisch Centrum van Luik hebben ze er ervaring mee. Marie-Élisabeth Faymonville is er anesthesist en verzacht de pijn tijdens sommige operaties met hypnose, zonder algemene verdoving. ,,We vragen vooraf aan de patiënt wat hem ontspant, wat hij aangenaam vindt. Voor sommige mensen is dat spelen met de kinderen, wandelen of een visuele gewaarwording zoals het aanschouwen van een mooi landschap, mooie kleuren. In de operatiezaal vragen we de patiënt zich eerst op zichzelf te concentreren, op zijn ademhaling, op spiergroepen. Tot zover is het een gewone ontspanningstechniek. Door een subtiel gekozen taalgebruik stimuleren we dan de patiënt om zelf de voor hem aangename ervaringen op te roepen. Niet om gewoon aan de dingen te denken of ze zich in te beelden, maar om ze ook echt te beleven, in gedachten. We praten niet de hele tijd op de patiënt in, we begeleiden hem om zelf die belevingen op te wekken. De patiënt wórdt niet gehypnotiseerd, hij hypnotiseert zichzelf.''

Hersenactiviteit onder hypnose (boven), en zonder hypnose (onder).chu <br><br><!--para1--><br><br><!--para2-->
Hersenactiviteit onder hypnose (boven), en zonder hypnose (onder).chuchu
,,We hebben hier in Luik sinds 1992 al meer dan 4.300 patiënten geopereerd onder hypnose in de plaats van onder algemene verdoving'', zegt Faymonville. ,,Doordat de patiënt niet 'in slaap' moet, zijn ...

Niet te missen