Postmannen eisen meer loon
Momenteel heeft de Post nog zo'n 35.000personeelsleden.mhb
Foto: © MHB Marc Herremans
BRUSSEL - De postmannen eisen de komende jaren meer loon. Dat staat in de eisenbundel van de bonden te lezen. Ze plakken wel geen percentage op de loonsverhoging die ze eisen.

De onderhandelingen bij De Post over de beloofde arbeidsduurvermindering zijn nog maar pas afgelopen, en de directie en vakbonden bij De Post moeten al opnieuw rond de tafel zitten voor een rondje onderhandelen. De vakbonden dienden eind vorige week hun eisenbundel in voor de collectieve arbeidsovereenkomst die de periode 2005-2006 moet overspannen.

De opvallendste eis is die van een koopkrachtverhoging. Bovendien willen de postmannen een opwaardering van de eindejaarspremie, zowel voor de statutaire als contractuele werknemers. De eindejaarspremie van de statutaire werknemers bedraagt nu nog niet eens een half maandloon, luidt het bij de bonden.

Even opvallend is echter dat de bonden geen percentage plakken op hun looneisen. ,,We kennen de situatie van De Post en willen eerst weten over welke enveloppe het bedrijf beschikt'', aldus Jef De Doncker van de socialistische vakbond ACOD.

Een andere belangrijke eis van de bonden is dat wie verplicht wordt door het bedrijf om deeltijds te werken, zijn volledige loon kan behouden. ,,Dat is nu al zo en we zien dat De Post steeds meer deeltijdse diensten wil invoeren'', zegt Lieve Vanoverbeke van de christelijke vakbond ACV-Transcom.

Naast die kwantitatieve eisen hebben de vakbonden ook een hele rist kwalitatieve eisen. Vooraan staat daar het behoud van de perequatie van de pensioenen. Die perequatie moet garanderen dat de pensioenen gelijke tred houden met de lonen, als die stijgen. Ze vragen ook een financieel en sociaal aantrekkelijk systeem voor de eindeloopbaan. Tot einde 2005 kunnen de postmannen nog op de leeftijd van 57 jaar op brugpensioen. Ze vinden ook dat wie op pensioen gaat, een afscheidsgeschenk moet krijgen.

Andere eisen zijn de invoering van ouderschapsverlof voor de statutaire personeelsleden en één extra verlofdag voor de feestdag van de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap. Ze willen bovendien dat niet alleen statutaire personeelsleden, maar ook contractuele kunnen deelnemen aan bevorderingsexamens.

Daarnaast eisen de bonden de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de interviews en screenings van kandidaten, omdat ze nu soms hun twijfels hebben over de objectiviteit van sommige bevorderingen.

Tot slot willen de bonden dat de afspraken die nu gemaakt worden, ook blijven gelden bij een structurele wijziging binnen het bedrijf. Daarmee willen ze de zekerheid dat wat nu afgesproken wordt, niet wijzigt als het overheidsbedrijf met een partner in zee gaat. De zoektocht naar zo'n partner loopt volop.