BRUSSEL - De Antwerpse verzekeraar Mercator is al maandenlang bezig met een afwikkeling van allerlei participaties in Vlaamse bedrijven. Die terugtrekkingspolitiek volgt op een reeks mislukte risico-investeringen van enkele jaren geleden.

De lange reeks desinvesteringen, waarvan er wellicht ook veel niet bekend zijn, werd eind 2003 ingezet met het aantreden van de Antwerpenaar Jan De Meulder aan het hoofd van Mercator. De Meulder leidde voorheen de divisie bedrijfsverzekeringen van Fortis. Hij nam bij Mercator het roer over van de Zwitserse interimmanager Christian Meyer.

Meyer en De Meulder stonden en staan voor de opdracht om de schade op te ruimen van een risicovol beleggingsbeleid in de voorgaande jaren. Mercator ontpopte zich in de jaren negentig, onder impuls van de toenmalige topman Ronald Everaert, tot een belangrijke financier van Vlaamse groeibedrijven. Het zogenaamde Vlericknetwerk van bevriende ondernemers was daarbij nooit ver weg. Maar het keren van de conjunctuur en van het beursklimaat brak de groep zuur op. Mercator verbrandde zich onder meer aan de dossiers Lernout & Hauspie en Seghers.December 2003: Mercator verkoopt zijn participatie in Aliplast , de Lokerse fabrikant van aluminiumsystemen, aan de Britse durfkapitalist Electra Partners Europe.

Januari 2004: Mercator verkoopt de kleine transportverzekeraar Nautica aan Naviga-Mauretus.

Augustus 2004: ING België neemt de Mercator Bank over. Mercator Verzekeringen had de toenmalige HBK-Spaarbank vier jaar eerder overgenomen als extra distributiekanaal voor de verzekeringsproducten, maar dat zakenmodel voldeed nooit aan de verwachtingen. ING integreert Mercator Bank nu in zijn dochter Record Bank.

November 2004: Uit een transparantiemelding blijkt dat de participatie van Mercator in de Wetterse schuimenfabrikant Recticel is teruggelopen van 18,9 tot 15,4%. De verzekeraar verkocht 1,2 miljoen aandelen aan de fondsbeheerder Fidelity.

De Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren maakt bekend dat ze het belang van Mercator in de holding Brinvest overneemt. Brinvest beheert een portefeuille van diverse beursgenoteerde aandelen.

Koramic Building Products neemt Mercators belang van 4,27% over in het beursgenoteerde fonds Trustcapital .

December 2004: Het belang in het beveiligingsbedrijf Keyware werd , blijkens een transparantiemelding, teruggebracht van 10 tot 4,5%.

(wdp)