De wijzigingen

De tekst van de definitieve code-Lippens wijkt op enkele punten af van de ontwerpcode. De belangrijkste wijzigingen:

Bestuurders mogen niet meer dan vijf mandaten in beursgenoteerde bedrijven opnemen. In de ontwerpcode was geen maximaal aantal mandaten voorzien.

In de definitieve code staat duidelijk omschreven aan welke criteria een bestuurder moet voldoen om zich onafhankelijk te noemen. Dat was in de ontwerpcode niet het geval.De raad van bestuur moet minstens drie onafhankelijke bestuurders tellen. In de ontwerpcode was geen aantal genoemd.

Het auditcomité moet in meerderheid uit onafhankelijke bestuurders bestaan. In de ontwerpcode stond dat alle leden onafhankelijke bestuurders moesten zijn.

De bepaling dat niet-uitvoerende bestuurders één keer per jaar zonder de uitvoerende bestuurders vergaderen, is geschrapt.

De definitieve code bevat een regel over het toevoegen van punten aan de agenda van de algemene vergadering. De drempel om dat recht als aandeelhouder te mogen uitoefenen, mag 5 procent van het kapitaal niet overschrijden.

(rmg)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen