Het Nederlandse Akzo Nobel wil zijn farmaciedivisie afsplitsen van de andere activiteiten en naar de beurs brengen. De verf- en chemieactiviteiten worden samengevoegd en ondergebracht in Coatings/Chemicals. De nieuwe farmaciedivisie omvat behalve Organon ook Intervet en zal Organon Biosciences heten. Het Belgische farma- en chemiebedrijf Solvay zei gisteren in geen geval een gelijkaardige splitsing te overwegen.