Test-Aankoop als klokkenluider

BRUSSEL - ,,Het onderzoek van Test Aankoop in de speeltuinen is uitgevoerd in de zomer van 2004, dat staat duidelijk vermeld.''

Ivo Mechels van de consumentenorganisatie is formeel. ,,De koninklijke besluiten op de veiligheid van speeltoestellen en de uitbating van speelterreinen zijn van kracht sinds juli 2003. Niemand is bij ...

Niet te missen