Eerlijk gezegd hebben we er ons eerst vrolijk over gemaakt en beseften we pas nadien dat Touring Verzekeringen een leuk idee gelanceerd heeft.

,,Aantrekkelijke autoverzekering voor fietsers,'' luidde de titel van de persmededeling. Klinkt vrij belachelijk, geef toe. Maar wie even verder denkt, ziet al snel het spitsvondige in van de zaak. Bij ons ging het iets langzamer, waarvoor onze excuses.

Touring Verzekeringen lanceert een speciaal tarief voor chauffeurs die per fiets naar het werk rijden. Het aanbod past in de strategie van de verzekeraar om autobestuurders die minder risico lopen te belonen.

Sinds 14 februari kunnen chauffeurs die van en naar het werk gaan met het openbaar vervoer, al tot 32 procent korting krijgen op hun autoverzekering. Daar komen de bestuurders bij die dat traject afleggen met de fiets. Zij krijgen dezelfde korting als hun bus-, tram- of metrorijdende collega's.

Het idee achter de formule is dat dergelijke chauffeurs minder tijd achter het stuur doorbrengen en bovendien uit het verkeer blijven tijdens de meest hectische periodes van de dag. Op die manier lopen ze minder kans op een ongeval, met de auto toch.

Ere wie ere toekomt, zegt Touring. Het idee komt van enkele fietsers die het na 14 februari bij de verzekeraar aankaartten. Omdat de formule voor gebruikers van het openbaar vervoer zoveel succes werd, had Touring wel oren naar het voorstel.

Om in aanmerking te komen voor de korting, moet de verzekerde aantonen dat hij of zij zich per fiets naar het werk verplaatst. Jammer genoeg, zegt Touring, is het enige sluitende controlemechanisme dat vandaag bestaat de fietsvergoeding die door de werkgevers wordt toegekend. Wie een fietsvergoeding ontvangt, komt in aanmerking voor het speciale tarief.

De fietsvergoeding is een tussenkomst die door de werkgever wordt betaald aan personeelsleden die de afstand van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets overbruggen. De vergoeding is tot 0,15 euro per kilometer vrijgesteld van inkomstenbelastingen en socialezekerheidsbijdragen, maar alleen als het een echte kilometervergoeding is. Forfaitaire tussenkomsten komen niet in aanmerking.

Touring hoopt dat het initiatief voor een aantal mensen het noodzakelijke duwtje in de rug zal zijn om voor hun dagelijkse woon-werk-verplaatsingen over te stappen op de fiets. De fietsvergoeding is beperkt tot 50 euro per maand. Zeshonderd euro per jaar is een mooi bedrag. Dankzij het initiatief van Touring kan daar nog eens dik 100 euro korting bovenop komen.

Goed voor het milieu is het initiatief alleszins, en de files zullen er alleszins niet langer door worden. Iedereen die de dagelijkse pendelfiles kent, weet dat een ongeval in de ochtend- of avondspits gauw gebeurd is. Veiliger rijden en er nog voor betaald worden ook. Mooi zo.

Touring Verzekeringen stelt voor de komende maanden overigens nog ,,soortgelijke'' initiatieven in het vooruitzicht.