Terug naar Israël na 2700 jaar ballingschap

BRUSSEL - Zesduizend Indiërs uit het noordoosten van het land wachten met ongeduld op hun vertrek naar Israël. Een opperrabbijn in het Beloofde Land heeft ze officieel erkend als nazaten van een van de legendarische verloren stammen van Israël. Het roept herinneringen op aan het overvliegen van duizenden Falasha's uit Ethiopië in de jaren tachtig en negentig.

Sefardisch opperrabbijn Shlomo Amar is van plan collega's naar India te sturen om de betrokkenen tot het orthodoxe jodendom te bekeren. Het Israëlische opperrabbinaat moet zich wel nog uitspreken of een ...

Niet te missen