BRUSSEL (belga) - De consumentenorganisatie Test-Aankoop stelt de banken in gebreke. Uit een analyse van de voorwaarden van de debet- en kredietkaarten bleek dat de meeste banken het begrip ,,grove nalatigheid'' bij diefstal van bankkaarten zo ruim interpreteren dat de cliënt bijna altijd aansprakelijk gesteld kan worden.

Als een klant merkt dat zijn kaart verdwenen is, moet hij zijn bank op de hoogte brengen. Wanneer dat gebeurd is, neemt die in principe de gevolgen op zich van de verrichtingen die zonder toestemming van de kaarthouder werden uitgevoerd. De consument moet nooit meer dan 150 euro betalen, hoeveel de dief ook heeft afgehaald, tenzij de bank de consument fraude of grove nalatigheid kan verwijten.

De kaartgebruiker heeft wel de plicht voorzichtig te zijn. Hij moet onmiddellijk melden dat hij zijn kaart kwijt is, en hij moet ervoor zorgen dat hij zijn kaart en zijn geheime code veilig bewaart. Verder mag hij de code niet in een ,,gemakkelijk herkenbare vorm'' op de kaart noteren.

,,Op Argenta en Axa na hanteren de meeste banken voor het begrip nalatigheid een definitie die veel verder gaat dan de geest van de wet'', zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop. ,,Ondertussen kregen alle andere banken een ingebrekestelling in de bus.'' De banken krijgen tot 30 juni de tijd om hun voorwaarden aan te passen. ,,Zo niet dienen we bij de rechtbank van koophandel een vordering tot staking in'', aldus Mechels.

De banken waarschuwen hun klanten voldoende voor mogelijk misbruik van hun bankkaarten, maar toch is fraude een vaak voorkomend probleem. Dat zegt Jacques Zeegers van de Belgische Vereniging van Banken in een reactie op de ingebrekestelling. ,,Voor de hand liggende codes als geboortedata kunnen aanleiding geven 'grove nalatigheid' in te roepen.''