Daoust predikt verzoening
Jean-Claude Daoust sprak gematigde taal op zijn eerste dag als VBO-voorzitter. Foto: © BDW
BRUSSEL - Jean-Claude Daoust, de nieuwe voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, wil in de komende drie jaar zijn stempel drukken op het debat over een flexibeler werking van de arbeidsmarkt. Hij steekt tegelijk de hand uit naar de vakbonden en belooft het behoud van sociale bescherming.

DAOUST nam gisteren de voorzittershamer bij het VBO over van Luc Vansteenkiste. Het VBO-personeel was zo attent om de 56-jarige Brusselse ondernemer, een grote fan van pianist Thelonius Monk, op een flard jazzmuziek te ontvangen.

Het verschil in profiel met zijn voorganger is groot. Vansteenkiste, topmanager van Recticel, was een echte captain of industry. Jean-Claude Daoust is de bedrijfsleider-eigenaar van het gelijknamige uitzendbedrijf, in 1954 gesticht door zijn vader Albert. Hij staat model voor de kmo-ondernemers, in de dienstensectoren. Hij is ,,perfect complementair'' aan het profiel van de gedelegeerd bestuurder van het VBO, Rudi Thomaes, de ex-topmanager van Alcatel.

Daoust is Franstalig, maar spreekt behoorlijk Nederlands. Ideaal als spreekbuis van de Belgische werkgeversfederatie.

De nieuwe voorzitter brengt een grote professionele ervaring uit de arbeidsmarkt mee naar het VBO. Hij draait al jaren mee in het sociaal-economische onderhandelingscircuit in Brussel, kent dus ook de politieke wereld, en geniet waardering bij de vakbonden die hem in de jaren negentig leerden kennen als voorzitter van de beroepsfederatie van uitzendbedrijven (toen Upedi, nu Federgon).

Daoust begon zijn mandaat gisteren met een verzoenende boodschap aan het adres van de vakbonden. Hij wil naar eigen zeggen de noodzakelijke economische groei niet ten koste laten gaan van de bestaande sociale bescherming. ,,Het is zoeken naar de juiste combinatie van flexibiliteit op de arbeidsmarkt en naar zekerheid voor de werknemers'', zegt hij daarover, met een verwijzing naar het ,,geslaagde voorbeeld van die combinatie in Denemarken''.

Hijzelf presenteert zich aan de andere sociale partners, de politiek en aan de eigen achterban van bedrijfsleiders met waarden als ,,luisterbereidheid, dialoog, communicatie en ethiek''.

Het VBO moet volgens Daoust blijven wegen op de politiek ,,om te komen tot een fiscaal en economisch beleid dat het ondernemerschap in ons land aanmoedigt''. Maar dat vergt een inspanning: ,,Investeringen aantrekken en meer eigen ondernemers doen opstaan, kan niet lukken als het opstarten of uitbouwen van een bedrijf in België duurder is dan in de buurlanden, laat staan Oost-Europa of Azië. ,,We kunnen niet én duurder én minder flexibel blijven. Mijn persoonlijke ervaring leert me dat een grotere arbeidsflexibiliteit niet alleen voordelen oplevert voor de bedrijven, maar ook een antwoord helpt bieden in de strijd tegen de werkloosheid.''

Als Brusselaar benadrukt hij het belang van een goede opleiding van de werknemers, meer bepaald in tweetaligheid. Het gebrek aan twee- of meertaligheid is ,,een moderne vorm van ongeletterdheid'' en de belangrijkste handicap voor de meeste werkzoekenden in Brussel (ook en vooral de allochtonen).

De werkgeverskoepelorganisatie herhaalde gisteren haar bekommernis over het stilvallen van de economische groei. Directeur-generaal Pieter Timmermans verwees daarbij naar de daadkrachtige beleidsaanpak in Duitsland, waar ,,sociale besparingen, loonmatiging en een economisch impulsprogramma de exportprestaties van de Duitse bedrijven weer helemaal op peil aan het brengen zijn''. Timmermans bracht afgelopen week een werkbezoek aan de Duitse regering en sociale partners, samen met de Belgische vakbondsleiders André Mordant (ABVV) en Luc Cortebeeck (ACV).