COMMENTAAR. Xavier von Münchhausen

ONZIN gaat erin als koek, als het maar onzin is die de illusie instandhoudt dat er zoiets bestaat als een gratis lunch. Tegen beter weten in willen we dat blijkbaar toch zo graag geloven. Zelfs nu tot veler verrassing blijkt dat onze economische groei is stilgevallen, verdwijnt die verleiding niet. Neem bijvoorbeeld de reactie van ABVV-topman Xavier Verboven op die onheilstijding. Volgens hem betekent die in het geheel niet dat we meer dan ooit omzichtig moeten zijn met loonsverhogingen of andere lastenstijgingen. Welneen, de lonen moeten juist versneld stijgen, zodat mensen meer geld kunnen uitgeven en zo de economie uit de crisis kunnen spenderen.

Het vorige meesterbrein dat een dergelijke redenering te berde bracht, was baron von Münchhausen. Die beweerde dat hij zichzelf bij de haren uit het moeras had getrokken. Zelfs het knaapje in het reclamespotje ...

Niet te missen