De spelling verbrodden, poging twee

Liesbeth Koenen over de op til zijnde spellingsveranderingen

NEE, de spellingsregels mochten niet weer veranderen, dat stond vast. Er zou alleen elke tien jaar een nieuwe editie komen van het Groene Boekje, officieel de Woordenlijst Nederlandse taal geheten. Daar moesten dan de nieuwe woorden uit die periode in, en wat we niet meer gebruiken kon eruit.

Dat ministersbesluit uit 1994 - over de spelling beslist de Taalunie: de ministers van Onderwijs uit Nederland en Vlaanderen, en sinds kort Suriname - werd in oktober 2001 nog eens bekrachtigd. Een Werkgroep ...

Niet te missen