ANTWERPEN (belga, eigen berichtgeving) - Hoe ouder werknemers worden, hoe later ze met pensioen willen gaan. Werknemers jonger dan 30 zien 55 jaar als geschikte leeftijd voor een pensionering, terwijl 50-plussers liever pas op 60 jaar vertrekken.

De socialedienstengroep SD Worx ondervroeg 3.500 Belgische werknemers over de tevredenheid over hun baan. De Belgische werknemers zijn over het algemeen tevreden, concludeert SD Worx, al zijn er duidelijke verschillen tussen jongere en oudere medewerkers.

Zo zijn werknemers onder de dertig vaker tevreden over hun collega's, hun directe baas en het algemeen management en beleid. Oudere werknemers zijn veel minder te spreken over die twee laatste aspecten. Dat wil niet zeggen dat de oudere medewerkers niet meer gemotiveerd zijn, zegt SD Worx. Maar de motivatieredenen veranderen met de leeftijd, zo blijkt.

Jongere werknemers noemen de financiële vergoeding, ontplooiingskansen en de relatie met de collega's als belangrijkste motivator. Ouderen vinden de verantwoordelijkheid in hun baan de voornaamste drijfveer. Ze hechten ook meer belang aan de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen en aan het zelf organiseren van het werk. Maar de ouderen zijn niet onverdeeld positief: 51% van hen vindt dat hun ervaring niet naar waarde wordt geschat. Ze zijn ook minder te spreken over de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen.

Ouderen komen niet alleen graag werken, bijna de helft van hen koestert nog ambities. Op de vraag wat op de eerste plaats komt, werk of privé, kruist 15 procent van de jongere werknemers het werk aan, tegen 33 procent van de ouderen.

(lej)