EINSTEIN. Van alle kanten bekogeld door moleculen

VOOR ons lijkt het vanzelfsprekend, zo vaak hebben we het horen herhalen: de materie bestaat uit atomen en uit moleculen (dat zijn groepjes aan elkaar klevende atomen). Maar een eeuw geleden waren er nog heel wat natuurkundigen die daaraan twijfelden. Weliswaar waren er goede argumenten voor de atoomtheorie, zoals de vaste verhoudingen waarin stoffen aan chemische reacties deelnamen, maar een echt bewijs was er niet. Niemand had ooit een atoom of een molecule gezien. Het was best denkbaar dat atomen en moleculen niets meer waren dan wiskundige bedenksels, handig als hulpmiddeltje bij chemische berekeningen, maar niet reëel.

Maar die twijfel werd precies honderd jaar geleden weggenomen door twee publicaties van Albert Einstein, dezelfde jonge Zwitserse fysicus die in maart al de revolutionaire hypothese naar voor had geschoven ...

Niet te missen