Apen van Gibraltar zijn Marokkaans

DACHT u dat in Europa geen apen leven, tenzij in dan de dierentuin? Dat is onjuist. Op Gibraltar, het overzeese gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk in het uiterste zuiden van Spanje, leeft een kolonie van zo'n tweehonderd berberaapjes min of meer in het wild. Tot vermaak van de toeristen en tot chagrijn van de Britse beambten die ze binnen het grondgebied moeten zien te houden, hollen ze voortdurend heen en weer over de rotsige hellingen van Gibraltar. Vermoedelijk werden de apen ingevoerd uit Noord-Afrika door de Moren, die Zuid-Spanje tussen 711 en 1492 bezetten. Maar ze kunnen best ook nazaten zijn van apen die al tijdens het Plioceen, een paar miljoen jaar geleden, in Europa leefden.

Berberapen op Gibraltar.
Berberapen op Gibraltar.
Er zijn niet altijd zoveel berberapen (Macaca sylvanus) op Gibraltar geweest als nu. In 1942 dreigde de kolonie zelfs even uit te sterven. Op de hellingen waren nauwelijks nog apen te zien. De Britse ...

Niet te missen