VLD wil zuiniger stoken in school

De VLD wil dat er zuiniger gestookt wordt in de gemeenteschool. De stookoliefactuur voor het oudere gedeelte is in 2006 met 5.000 euro gestegen en bedraagt met 30.000 euro het zesvoudige van de factuur voor aardgas in de nieuwbouw. Concreet denkt de partij aan het installeren van één thermostaat per verdieping en het opwarmen van het sanitair water met zonne-energie. Volgens Financiënschepen Mark Van Neste moet het mogelijk zijn 15 tot 30 procent te bezuinigen. Geld dat volgens hem beter kan worden geïnvesteerd. (avd)