Voor het eerst sinds 2004 gaat het aantal werknemers dat afwezig is wegens ziekte, niet meer omhoog.

Van onze redacteurDat blijkt uit cijfers over het ziekteverzuim in de Belgische bedrijven voor het jaar 2010. Ze werden verzameld door het hr-dienstenbedrijf Securex, op basis van gegevens over 254.000 werknemers bij ruim 25.400 werkgevers. Het gaat om klanten bij het sociaal secretariaat van Securex.

Globaal neemt het ziekteverzuim af. Het aantal werknemers dat vorig jaar geen enkele dag afwezig is geweest wegens ziekte, bedroeg 51,9 procent. Of beter dan de 50,4 procent 'nulverzuim' uit 2009. Voor het eerst sinds 2004 stijgt de groep werknemers die nooit ziek is. Maar het percentage nulverzuim uit 2004 -57,5 procent- ligt wel nog veraf.

De verbeterde score geldt niet voor alle bevolkingsgroepen. Ondernemingen waar veel vrouwen werken, worden (door zwangerschappen) met een hoger ziekteverzuim geconfronteerd. Van alle werkende vrouwen heeft zich in 2010 47,3 procent geen enkele keer afwezig gemeld. Ook ondernemingen met jonge werknemers doen het minder goed. Het nulverzuim van werknemers van 25 tot 29jaar bedraagt nauwelijks 45,6 procent.

Zelfs tussen de regio's bestaan er flinke verschillen. De slechtste score in Vlaanderen is voor de provincie Antwerpen, met 46,6 procent nulverzuim.

Toch benadrukt Securex de positieve trend. Globaal hebben de Belgen zich in 2010 iets minder vaak ziek gemeld dan in 2009. Gemiddeld was een werknemer 1,14 keer afwezig wegens ziekte, in vergelijking met 1,18 keer in 2009.

Het totale ziekteverzuimpercentage van de Belgische werknemers -anders gezegd: het aantal werkdagen op 100 dat wegens ziekte of privé-ongeval niet werd gepresteerd- lag vorig jaar op 5,68 procent.

Vooral het kortdurende ziekteverzuim ging omlaag. Maar het percentage van het langdurige ziekteverzuim -tot meer dan een jaar onafgebroken afwezigheid op het werk- ging in 2010 wel omhoog. Het langdurige ziekteverzuim lag in 2010 op 1,75 procent.

Bijna één werknemer op zestig zat dus het hele jaar door ziek thuis. Vooral bij de bedienden was er een stijging merkbaar van langdurige afwezigheden.

Volgens Securex lag de totale kostprijs van het ziekteverzuim voor bedrijven en overheid vorig jaar op 10,8 miljard euro. Dat is iets minder de kostprijs van 10,9 miljard in 2009.